Những điều lưu ý cho lái xe

Đối với các bạn sinh viên, mỗi tháng mất khoảng 300-400k cho xăng xe, dầu,… ( các khoản này tốn nhiều hơn với các bạn xe ôm, shiper), để giảm gánh nặng này, giải pháp dán quảng cáo trên xe máy của Xequangcao đã giúp cho các bạn kiếm thêm từ 200-300k mà không phải mất phí gia nhập, không ảnh hưởng đến di chuyển hàng ngày. Dưới đây là một số thắc mắc của các lái xe: 1. Tham gia có tốn chi phí nào không Không hề mất một khoản phí nào. Các tài xê chỉ cần đăng.

Continue Reading